April 20, 2017 by
In this photo:
Added:
April 20, 2017
Category:
Community Projects
File Size:
72.83 kb
Resolution:
500×335
Views:
1
Hình ảnh Trường THCS Liên Việt đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, xem thêm chi tiết tại http://thcslienviet.edu.vn/blog/4/cong-bo-quyet-dinh-truong-dat-chuan-quoc-gia-va-khai-giang-nam-hoc-2011-201/