April 20, 2017 by
In this photo:
Added:
April 20, 2017
Category:
People
File Size:
46.04 kb
Resolution:
500×335
Views:
2
Hình ảnh Ông Dương Công Minh Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thay mặt Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát biểu lại buổi lễ công nhận trường THCS Liên Việt đạt chuẩn quốc gia