April 25, 2017 by
Hai vợ chồng cãi nhau vì tính đểnh đoảng của cô vợ. Ông chồng cằn nhằn:
- Tại sao không bao giờ em nhớ rút chìa khóa ra khỏi xe thế hả?
Cô vợ cũng không vừa:
- Em cố tình để đấy. Vì nếu rút ra thì em sẽ quên mất đã cất chìa khóa xe chỗ nào mất thôi.
- Nhưng em cứ cắm như thế thì trộm lấy thì sao? - Ông chồng rên rỉ.
Cô vợ vênh mặt:
- Không sao, em vẫn còn chìa khóa sơ cua cơ mà!
- !!!
Posted in: Giải trí