April 21, 2017 by
Chiều ngày 19/9/2011 Liên đội trường THCS Liên Việt đã tổ chức thành công đại hội liên đội. Đại hội đã báo cáo tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2010 - 2011 và thông qua chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2011 - 2012. Đại hội cũng bầu cử ra Ban chỉ huy mới để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào đội trong năm học mới. Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ của các đội viên
Đại biểu tham dự đại hội
Cô Âu Thị Khai phát biểu tại đại hội
Tại đại hội các đội viên sôi nổi phát biểu tham luận các mặt hoạt động của liên đội trường:
Các đội viên biểu quyết chọn ra các đội viên ưu tú xứng đáng vào ban chấp hành liên đội khóa 2011 - 2012:
Cô Hoàng Thị Ngân - Tổng phụ trách đội phát biểu và giao nhiệm vụ cho ban chấp hành khóa mới:
Posted in: Giáo dục