April 20, 2017 by
I. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC: 1. Tầm nhìn. Trường THCS Liên Việt là một trong những trường ở vị trí tốp đầu của huyện, được phụ huynh tin cậy và học sinh lựa chọn để học tập, rèn luyện. Nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn lên. I. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC:
1. Tầm nhìn.
Trường THCS Liên Việt là một trong những trường ở vị trí tốp đầu của huyện, được phụ huynh tin cậy và học sinh lựa chọn để học tập, rèn luyện. Nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn lên.
2. Sứ mệnh.
Tạo dựng được môi trường học tập thân thiện, kỷ cương, nề nếp, có chất lượng cao để học sinh phát triển toàn diện, có kỹ năng sống và khả năng tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động.
3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường.
- Biết vượt mọi khó khăn trong học tập và cuộc sống;
- Đoàn kết và sống hòa hợp giữa các dân tộc;
- Có ứng xử tốt trong mọi tình huống;
- Có lập trường vững vàng trước mọi thay đổi của bên ngoài;
- Khỏe mạnh cả thể chất, tinh thần và trí tuệ;
- Biết làm đẹp cho mình và cho người khác.
- Luôn có tinh thần trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.
II. MỘT SỐ MỤC TIÊU CỤ THỂ:.
1. Mục tiêu.
Xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia, có uy tín về chất lượng giáo dục. Tạo dựng được môi trường học tập thân thiện, kỷ cương, nề nếp, có chất lượng. Tạo mọi điều kiện để CBGV và HS có cơ hội phát triển. Là mô hình giáo dục tiêu biểu của huyện.
2. Chỉ tiêu.
2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên.
- 100% GV đạt chuẩn về văn bằng, trong đó: 70 % CBQL, GV có trình độ trên chuẩn.
- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên được đánh giá khá, giỏi từ 80% trở lên.
- 100% CBGVNV sử dụng thành thạo máy tính, coi việc sử dụng và khai thác mạng là một nhu cầu thường xuyên phục vụ nghiệp vụ chuyên môn
2.2. Học sinh
- Qui mô: Lớp học: 8 - 10 lớp. Học sinh: 250 học sinh.
- Chất lượng giáo dục:
+ Trên 40 % học lực khá, giỏi .
+ Tỷ lệ học sinh có học lực yếu < 5% , không có học sinh kém. >
+ Tốt nghiệp THCS: 98% trở lên
+ Thi học sinh giỏi các bộ môn cơ bản ở các cấp: 15 giải trở lên.
- Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống:
+ Chất lượng đạo đức: 90% hạnh kiểm khá, tốt.
+ Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện.
2.3. Cơ sở vật chất.
- Phòng học, phòng chức năng, khối phòng học phục vụ học tập được sửa chữa nâng cấp và được trang bị thêm các thiết bị, thiết bị dạy học hiện đại. Đến năm 2015 hoàn thiện thư viện điện tử.
- Xây dựng môi trường sư phạm “ Xanh - Sạch - Đẹp-An toàn - Thân thiện ”
3. Phương châm hành động:
“Chất lượng, uy tín là danh dự của nhà trường”
“ Tận dụng thời cơ, phát huy nội lực để phát triển ”
Posted in: Giáo dục